สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง


ออนไลน์ : 9

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 64   2 ก.ค. 64 10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 64   28 เม.ย. 64 20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 64   28 ม.ค. 64 23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 63   30 ต.ค. 63 21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 63   2 ก.ค. 63 67
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 63   3 เม.ย. 63 59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 63   3 ม.ค. 63 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 62   7 ต.ค. 62 98
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 62   3 ก.ค. 62 92
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 62   4 เม.ย. 62 93
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 62   3 ม.ค. 62 87