สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง


ออนไลน์ : 10

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 64   2 ก.ค. 64 54
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 64   28 เม.ย. 64 69
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 64   28 ม.ค. 64 50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 63   30 ต.ค. 63 53
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 63   2 ก.ค. 63 97
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 63   3 เม.ย. 63 91
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 63   3 ม.ค. 63 88
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 62   7 ต.ค. 62 123
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 62   3 ก.ค. 62 118
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 62   4 เม.ย. 62 120
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 62   3 ม.ค. 62 115