ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 5 มี.ค. 64 30
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2563 5 พ.ย. 63 5
ประชาสัมพันธ์ให้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ 11 ส.ค. 63 58
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 28 พ.ค. 63 77
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต 28 พ.ค. 63 73
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19) 20 มี.ค. 63 99
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง 27 ม.ค. 63 102
รายงานสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2562 5 พ.ย. 62 76
รายงานสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2561 4 ก.พ. 62 68
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 23 ม.ค. 62 43