ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน 6 ต.ค. 64 9
ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง 1 ต.ค. 64 13
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2563 5 พ.ย. 63 58
ประชาสัมพันธ์ให้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ 11 ส.ค. 63 109
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) 15 มิ.ย. 63 105
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 28 พ.ค. 63 126
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต 28 พ.ค. 63 122
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปี พศ.2563 28 พ.ค. 63 111
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19) 20 มี.ค. 63 162
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง 27 ม.ค. 63 143
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563 20 ม.ค. 63 68
รายงานสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2562 5 พ.ย. 62 105
รายงานสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2561 4 ก.พ. 62 94
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 23 ม.ค. 62 74