ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ประจำปีงบประมาณ 2564 16 พ.ย. 64 21
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2564 20 ต.ค. 64 56
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน 6 ต.ค. 64 181
ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง 1 ต.ค. 64 143
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน 17 พ.ย. 63 18
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2563 5 พ.ย. 63 196
ประชาสัมพันธ์ให้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ 11 ส.ค. 63 218
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) 15 มิ.ย. 63 226
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปี พศ.2563 28 พ.ค. 63 214
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19) 20 มี.ค. 63 282
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง 27 ม.ค. 63 235
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563 20 ม.ค. 63 149