องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯแบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00008
วานนี้ 00009
เดือนนี้ 00224
เดือนก่อน 00468
ปีนี้ 02383
ปีก่อน 02884
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวการสรรหาบุคลากร
  • ระบบสารสนเทศ
  ประชาสัมพันธ์เผยเพร่สื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโปรงแกรมการท่องเที่ยว ชุมชนเที่ยว OTOP นวัตวิถี - 8 พ.ค. 2567(ดู 16) 
  รายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 1 เม.ย. 2567(ดู 60) 
  รายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 1 เม.ย. 2567(ดู 61) 
  ​ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล)(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - 25 มี.ค. 2567(ดู 175) 
  ประกาศ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 - 28 ก.พ. 2567(ดู 179) 
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - 23 ก.พ. 2567(ดู 67) 
  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - 23 ก.พ. 2567(ดู 63) 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 7 ก.พ. 2567(ดู 253) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 10 ม.ค. 2567(ดู 287) 
  ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล - 18 ธ.ค. 2566(ดู 300) 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล - 23 พ.ย. 2566(ดู 306) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผช.นายช่างเขียนแบบ) - 16 มิ.ย. 2566(ดู 357) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง - 12 มิ.ย. 2566(ดู 374) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 19 พ.ค. 2566(ดู 450) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 15 ส.ค. 2565(ดู 641) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๑๐๓ - บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนประทาย (ฉบับแก้ไข) - 8 ก.ค. 2563(ดู 849) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแหน - 2 ก.ค. 2563(ดู 671) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแหน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ - 18 มิ.ย. 2563(ดู 696) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๑๐๓ - บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนประทาย  - 17 มิ.ย. 2563(ดู 809) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 11 มิ.ย. 2563(ดู 761) 
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62- เม.ษา 63 - 29 พ.ค. 2563(ดู 703) 
  จ้างโครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านคำผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  จ้างโครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านคำผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  ซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17
  จ้างป้ายไวนิล (การจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชีนี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17

ภาพกิจกรรม

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567 (ดู 291)

พิธีส่งมอบบ้าน โครงการ 72 บ้านทหารไทยฯ (ดู 70)

จดหมายข่าว

ข่าว ประชาสัมพันธ์ พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย (ดู 45)

จดหมายข่าว โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567ประชาสัมพันธ์ (ดู 49)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

025 รายงานผลโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 29)

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา (ดู 51)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหนองแหน (ดู 378)

จุดเช็คอินที่ 2 อ่างกกกุง (ดู 848)

ดาวน์โหลดใหม่

  016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 67 : [24 เม.ย. 2567]
  07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2567 : [22 เม.ย. 2567]
  08 แผนการดำเนินงาน ปี 67 รอบ 6 เดือน : [22 เม.ย. 2567]
  013 การชำระภาษีผ่านระบบธนาคารกรุงไทย : [10 เม.ย. 2567]
  O30 ผลการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยง 67 : [1 เม.ย. 2567]
  012สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ (walk-in) : [1 เม.ย. 2567]
  012สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง e- service : [1 เม.ย. 2567]
  025 รายงานผลโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [26 มี.ค. 2567]
  021 การขับเคลื่อนจริยธรรม : [27 ก.พ. 2567]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ