องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯแบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00010
วานนี้ 00019
เดือนนี้ 00073
เดือนก่อน 00715
ปีนี้ 01286
ปีก่อน 02884
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวการสรรหาบุคลากร
  • ระบบสารสนเทศ
  ประกาศ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 - 28 ก.พ. 2567(ดู 5) 
  ประกาศ อบต.หนองแหน เรื่องการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ - 20 พ.ย. 2566(ดู 262) 
  การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS - 20 ต.ค. 2566(ดู 249) 
  ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน - 7 ส.ค. 2566(ดู 309) 
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 25 ต.ค. 2565(ดู 307) 
  17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2565 - 24 ต.ค. 2565(ดู 305) 
  ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 24 ต.ค. 2565(ดู 297) 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 7 ก.พ. 2567(ดู 191) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 10 ม.ค. 2567(ดู 226) 
  ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล - 18 ธ.ค. 2566(ดู 234) 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล - 23 พ.ย. 2566(ดู 250) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผช.นายช่างเขียนแบบ) - 16 มิ.ย. 2566(ดู 299) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง - 12 มิ.ย. 2566(ดู 317) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 19 พ.ค. 2566(ดู 292) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 15 ส.ค. 2565(ดู 485) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๑๐๓ - บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนประทาย (ฉบับแก้ไข) - 8 ก.ค. 2563(ดู 775) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแหน - 2 ก.ค. 2563(ดู 617) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแหน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ - 18 มิ.ย. 2563(ดู 634) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๑๐๓ - บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนประทาย  - 17 มิ.ย. 2563(ดู 728) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 11 มิ.ย. 2563(ดู 701) 
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62- เม.ษา 63 - 29 พ.ค. 2563(ดู 645) 
  จ้างงานปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง ถนนสายแยกโนนประทาย-ทรัพย์เจริญ -วัดประดู่ธรรม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-21
  จ้างงานเสริมผิวถนนลูกรัง ถนนสายนาพ่อเซ็ง ทองแสง บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  จ้างงานปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง ถนนซอยคุ้มเนินสำราญ บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-21
  จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านคำผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-08
  จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านคำผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-08
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนประทาย (ซอยบ้านนางทำมา ชมภูทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-08
  ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ของที่ระลึก (โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-09

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ดู 296)

โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู 270)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหนองแหน (ดู 308)

จุดเช็คอินที่ 2 อ่างกกกุง (ดู 782)

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 67 : [1 ก.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 : [24 ก.ค. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 : [11 เม.ย. 2566]
  16 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน : [10 เม.ย. 2566]
  43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม : [5 เม.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 66 : [4 เม.ย. 2566]
  12 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน : [4 เม.ย. 2566]
  30 การเปิดโอาการให้เกิดการมีส่วนร่วม : [3 เม.ย. 2566]
  29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทริต ปี 66 รอบ 6 เดือน : [3 เม.ย. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ