องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯแบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000010
วันนี้ 000004
วานนี้ 000020
เดือนนี้ 000281
เดือนก่อน 000286
ปีนี้ 000281
ปีก่อน 003305
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ระบบสารสนเทศ
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๑๐๓ - บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนประทาย (ฉบับแก้ไข) - 8 ก.ค. 63(ดู 223) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแหน - 2 ก.ค. 63(ดู 137) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแหน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ - 18 มิ.ย. 63(ดู 157) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๑๐๓ - บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนประทาย  - 17 มิ.ย. 63(ดู 155) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 11 มิ.ย. 63(ดู 201) 
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62- เม.ษา 63 - 29 พ.ค. 63(ดู 175) 
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน - 29 พ.ค. 63(ดู 147) 

ภาพกิจกรรม

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ลดละเลิกสุราในช่วงเทศกาล และป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ดู 17)

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 64 (ดู 225)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

จุดเช็คอินที่ 2 อ่างกกกุง (ดู 226)

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 : [16 ก.ย. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 64 : [2 ก.ค. 64]
  31 ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต 63-64 : [29 เม.ย. 64]
  รายงานผลการดำเนินงาน 64 รอบ 6 เดือน : [28 เม.ย. 64]
  ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน 2564 : [28 เม.ย. 64]
  ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์เหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ 2564 : [28 เม.ย. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 64 : [28 เม.ย. 64]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันฯ 64 รอบ 6 เดือน : [28 เม.ย. 64]
  ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับโครงสร้างฯ) : [28 เม.ย. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ