โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 64


ออนไลน์ : 6

Gallery :: โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 64
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน โดย ท่านนายกเทอดศักดิ์ สมภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านโนนประทาย จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินจากเศษวัสดุเหลือใช้ 
วันที่ : 23 กรกฎาคม 64   View : 199