รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ลดละเลิกสุราในช่วงเทศกาล และป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019


ออนไลน์ : 4

Gallery :: รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ลดละเลิกสุราในช่วงเทศกาล และป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 นายเฉลิม วันธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน พร้อมด้วยทีมบริหาร บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อสม.ประจำหมู่บ้าน คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนดินแดง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ลดละเลิกสุราในช่วงเทศกาล และการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ : 30 ธันวาคม 64   View : 17