ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
      ๑.ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) จำนวน ๑ อัตรา
      ๒.
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา
           ๓.
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา
โพสโดย : ณัฐดนัย   วันที่ : 17 พฤษภาคม 64   View : 71
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :