ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62- เม.ษา 63


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62- เม.ษา 63

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62- เม.ษา 63
โพสโดย : ฉลอง   วันที่ : 29 พฤษภาคม 63   View : 151
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๑๐๓ - บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนประทาย (ฉบับแก้ไข)  (ดู 175)
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  (ดู 120)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62- เม.ษา 63  (ดู 151)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  (ดู 124)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๑๐๓ - บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนประทาย   (ดู 120)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู 176)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๑๐๓ - บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนประทาย   (ดู 135)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :