องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายนพรัตน์ ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 085-6562799


นายอภิสิทธิ์ เชื้อนิล
นายช่างโยธา
เบอร์โทร : 088-3553558


นายสุวิบุล มูลมะณี
นายช่างโยธา
เบอร์โทร : 093-3247599


นายเกียรติศักดิ์ กองทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 093-4479577


นายปริญญา ไพรศรี
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
เบอร์โทร : 0970246148


นายฉลอง ศรีชนะ
คนงาน


นายบรรชา ศรีวะรมย์
คนงาน
เบอร์โทร : 098-6915621


นายคำมูล ทานะเวช
คนงาน
เบอร์โทร : 093-0762782