องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

ตรวจสอบช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่มิชอบด้วยกฏหมาย


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ตรวจสอบช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่มิชอบด้วยกฏหมาย

ตรวจสอบช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่มิชอบด้วยกฏหมาย
เปิดไฟล์
โพสโดย : เก๋   วันที่ : 11 มีนาคม 2565   View : 302
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :