องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายเฉลิม วันธานี
นายก อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 0954925916


นายธัญญาวัจน์ ศรีแจ่ม
รองนายก อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 0844778304


นายบุญมาก สว่างวงษ์
รองนายก อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 0610199661


นายศราวุฒิ ศรีพลหงษ์
เลขาฯนายก อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 0956516589


นางธิกุลรัตน์ ศรีจันทร์
ปลัด อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 098-2131169