องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62- เม.ษา 63


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62- เม.ษา 63

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62- เม.ษา 63
โพสโดย : ฉลอง   วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563   View : 333
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๑๐๓ - บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนประทาย (ฉบับแก้ไข)  (ดู 428)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62- เม.ษา 63  (ดู 333)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  (ดู 271)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๑๐๓ - บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนประทาย   (ดู 235)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู 380)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๑๐๓ - บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนประทาย   (ดู 300)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแหน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ  (ดู 290)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :