องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

จดหมายข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อจดหมายข่าว วันที่ ผู้ชม
ข่าว ประชาสัมพันธ์ พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วย.....

1 เม.ย. 2567 88
จดหมายข่าว โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี  2567...

19 มี.ค. 2567 81
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ

ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ  ...

4 ธ.ค. 2566 10
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มปศุสัตว์

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มปศุสัตว์...

12 มิ.ย. 2566 18
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อ่างกกกุง

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อ่างกกกุง...

11 พ.ค. 2566 13
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ณ วัดบ้านคำผักหนาม ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประจ.....

5 พ.ค. 2566 13