องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 6

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
37รายงานผลการป้องกันการทุจริต ปี 66 รอบ 6 เดือน   29 มี.ค. 2566 36
38.รายงานผลการป้องกันการทุจริต 65   1 พ.ย. 2565 34
36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 66   10 ต.ค. 2565 36
รายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 65 รอบ 6 เดือน   20 เม.ย. 2565 122
แผนป้องกันการทุจริต ปี 65   24 พ.ย. 2564 74