องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

การควบคุมภายใน


ออนไลน์ : 3

การควบคุมภายใน วันที่ โหลด
35 ผลการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยง 66   31 มี.ค. 2566 38
34 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต   1 พ.ย. 2565 32
ประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   29 ก.ค. 2565 104