องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

แผนอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 2

แผนอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)   5 ส.ค. 2565 35
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)   22 พ.ย. 2564 79
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)   28 เม.ย. 2564 189
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)   30 ต.ค. 2563 135