องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

ข้อบัญญัติ


ออนไลน์ : 10

ข้อบัญญัติ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 65   16 ก.ย. 2564 136
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64   16 ต.ค. 2563 87
ข้อบัญัติ 62   1 ต.ค. 2561 167
ข้อบัญัติ 61   2 ต.ค. 2560 166
ข้อบัญัติ 60   3 ต.ค. 2559 162