องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง


ออนไลน์ : 7

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565   26 ต.ค. 2564 54
แผนการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 เส้น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 65)   20 ก.ย. 2564 30
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564   30 ต.ค. 2563 117