องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง


ออนไลน์ : 3

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ โหลด
014 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   10 พ.ย. 2566 17
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66   20 ต.ค. 2565 54