องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง


ออนไลน์ : 7

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ โหลด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66   20 ต.ค. 2565 35
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565   26 ต.ค. 2564 101
แผนการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 เส้น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 65)   20 ก.ย. 2564 72