องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม


ออนไลน์ : 10

มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม วันที่ โหลด
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม   5 เม.ย. 2566 295
30 การเปิดโอาการให้เกิดการมีส่วนร่วม   3 เม.ย. 2566 308
33 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ   3 เม.ย. 2566 64
41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ   3 เม.ย. 2566 46
40 การขับเคลื่อนจริยธรรม   3 เม.ย. 2566 41
31 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชน   30 ธ.ค. 2565 55
32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   30 ธ.ค. 2565 40
39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   26 ธ.ค. 2565 32
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   26 ธ.ค. 2565 36
ประมวลจริยธรรม อบต.หนองแหน   23 ธ.ค. 2565 51
ข้อบังคับตำบล   4 พ.ย. 2562 176