องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม


ออนไลน์ : 5

มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม วันที่ โหลด
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม   5 เม.ย. 2566 50
30 การเปิดโอาการให้เกิดการมีส่วนร่วม   3 เม.ย. 2566 30
33 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ   3 เม.ย. 2566 40
41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ   3 เม.ย. 2566 21
40 การขับเคลื่อนจริยธรรม   3 เม.ย. 2566 22
31 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชน   30 ธ.ค. 2565 33
32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   30 ธ.ค. 2565 21
39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   26 ธ.ค. 2565 12
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   26 ธ.ค. 2565 19
ประมวลจริยธรรม อบต.หนองแหน   23 ธ.ค. 2565 33
ข้อบังคับตำบล   4 พ.ย. 2562 157