องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

แผนพัฒนาบุคลากร


ออนไลน์ : 3

แผนพัฒนาบุคลากร วันที่ โหลด
24 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2566 35
23 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   25 ต.ค. 2565 37
25 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   25 ต.ค. 2565 106
26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลากร   25 ต.ค. 2565 60
26 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 65   27 เม.ย. 2565 113
25 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 65   25 ม.ค. 2565 106
27 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 65   25 ม.ค. 2565 148
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 64   24 พ.ย. 2564 109
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 65   22 ต.ค. 2564 80
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 64-66   30 ต.ค. 2563 165