องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

แผนพัฒนาบุคลากร


ออนไลน์ : 5

แผนพัฒนาบุคลากร วันที่ โหลด
24 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2566 18
23 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   25 ต.ค. 2565 19
25 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   25 ต.ค. 2565 68
26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลากร   25 ต.ค. 2565 40
26 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 65   27 เม.ย. 2565 91
25 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 65   25 ม.ค. 2565 83
27 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 65   25 ม.ค. 2565 113
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 64   24 พ.ย. 2564 84
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 65   22 ต.ค. 2564 58
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 64-66   30 ต.ค. 2563 136