องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

แผนพัฒนาบุคลากร


ออนไลน์ : 3

แผนพัฒนาบุคลากร วันที่ โหลด
019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566   22 พ.ย. 2566 30
018 แผนพัฒนาบุคากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569   10 ต.ค. 2566 23