องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส


ออนไลน์ : 4

Gallery :: ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เมื่อวันที่ 18  เมษายน 2565  นายเฉลิม วันธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การยกระดับการให้บริการประชาชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
วันที่ : 18 เมษายน 2565   View : 157