องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
เปิดไฟล์
โพสโดย : ฉลอง   วันที่ : 25 ตุลาคม 2565   View : 308
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :