องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

ประกาศ อบต.หนองแหน เรื่องการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศ อบต.หนองแหน เรื่องการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : ฉลอง   วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566   View : 263
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :