องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 7

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045 979866 และ 045 979760
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.nongnaekut.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
119 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
เบอร์โทรศัพท์ 045 979866 และ 045 979760
View : 802