องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 11

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-979866
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.nongnaekut.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
บ้านหนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
เบอร์โทรศัพท์ 045 979866
View : 509